Алсад суугаа ээж минь. Аласта hуугаа Эжымни. Студия "Ludochi"2014. Шулэг П. Лудуб Очиров.Здесь можно прочитать текст песни Алсад суугаа ээж минь. Аласта hуугаа Эжымни. Студия "Ludochi"2014. Шулэг П. - Лудуб Очиров.. Стихи и песня онлайн.

Автор: Лудуб Очиров.

Название песни: Алсад суугаа ээж минь. (Аласта hуугаа Эжымни). Студия "Ludochi"2014. Шулэг П.

Текст просмотрен: 594Скачать

Другие песни исполнителя Лудуб Очиров.


Текст песни:

Аласта hуугаа Эжымни. Дарима Очирова буряадшалба.

Буруулхэн зэргэлээндэ гэгээ анирлаа
hузэглэхын эрхэ Эжым бодогдоно
Хуугээ(д) ерэнэ гээд hуеэ ургоод
Хусэлоо шэлтэр алас шээртээ

Дабталга
Аласта hуугаа Эжымни
Аминда хайратай шутээмни бэлэй

Задагай тэнгэридэ уулэн замхарна
Зальбархын эрхэдэ Эжым бодогдоно
Аргалай согто сайгаа буулээлжэ
Анижа дуурэн алас руу шэртээлдаа

Хухэхэн ууланиинь хулэржэ харагдана
Хуугэдэтнай сэдьхэл гэгэлзээд байна
Хунэй зэргэтэй хуугэншни ябана
Хусэлытнай нэмээгээд ябаад ошоно дааКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: