Адуушанай дуун Мэдэгма ДоржиеваЗдесь можно прочитать текст песни Адуушанай дуун - Мэдэгма Доржиева. Стихи и песня онлайн.

Автор: Мэдэгма Доржиева

Название песни: Адуушанай дуун

Текст просмотрен: 1323Скачать

Другие песни исполнителя Мэдэгма Доржиева


Текст песни:

Турэл арадайм домогшул,
Тургэн гуйдэлтай хулэгни.
Сэхэ урагша дуулим оодоржо
Сэдьхэлни, баяраар, билтарна.

Дапталга:

Чуулэ, hиилэ оодороод,
Шудэртэй тала дайдада.
Хулэг мини гайхалтай байна,
Хусэтэй, далитай, болонхой!

Автомашинар урдамни,
Агта хулэгhом хурданар.
Омог басаган намай наадалжа,
Оншогтой, тургэноор, гуйлгэнэ.

Дабталга:

Урид намайе хусоо hаа.
Ухаан бодолам абаарай.
Омог басаган намда нигэжэ
Хэлэhэн, юумэндэл, эмнис гэ

Адуушанай дуун Мэдэгма Доржиева

Возможно, вам понравятся также:

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: