Тоонто нютаг Бурятские песниЗдесь можно прочитать текст песни Тоонто нютаг - Бурятские песни. Стихи и песня онлайн.

Автор: Бурятские песни

Название песни: Тоонто нютаг

Текст просмотрен: 3984


Скачать

Другие песни исполнителя Бурятские песни


Текст песни:

Аляа хYхын дуун урин дуудаад,
Аян холоhоо ерээб шамдаа.
Анхан тYрэhэн талам шэнээр
Аршаан сYршэжэ, бэеым жэгнээл.

Дуутайхан, суутайхайн тоонто нютаг.
ЗYрхэнэйм охин, зYYдэнэйм эхин
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.

Сагай hайханда ургааш, hэргээш,
Сагаан эдеэгээ элбэг дэлгээш.
Сарюун YбэлдООш, арюун зундааш
Самряан ажалаар омог зандааш.

Аяын хангалаар нара золгоош,
Агтын жороое хYгжэм болгоош.
Айдар хYбYYдтээ жэгYYр олгоош,
Абын заншалаар юрООл YргООш.

Тоонто нютаг Бурятские песни

Возможно, вам понравятся также:

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: