таагааш минии дурыем -Здесь можно прочитать текст песни таагааш минии дурыем - -. Стихи и песня онлайн.

Автор: -

Название песни: таагааш минии дурыем

Текст просмотрен: 1041


Скачать

Другие песни исполнителя -


Текст песни:

Am G Am
Энэ дэлхэйн дуранай мэдэрэл узооб
Am G C
Сэлмэг hайхан удэр шамтай золгооб
Dm G C
Харахан хурса нюдэдэйш элшэ намай
Dm E Am
Харбан шэрбэ халуун эхиин дуран

F G Am
Ши минии зурхэ эзлээш тургээн
F G C
hанаа сэдьхэлым таагааш минии инаг
Dm G C
Ши минии мунхэ дуран болыш
Dm E Am
Таалан намаяа бусыш минии амраг

Сагаан дэлхэйн сарюун удэшэ шамтай
Сэсэрлиг соо hарын толон доро
Мушэтэ тэнгэриин одод соогуур гэтэн
Ооhэдын ододые бэдэрэн байгаа hэлди

Хунэй наhанай дуран гээшэ hoниин
Сэдьхэл зурхэ шэмшэруулээд абадаг
Сагаан дэлхэйн сэдьхэл нэгэдээ дурлан
Ажа hуубал дуранай хусэн шангал


Возможно, вам понравятся также:

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: