Залуушуул муз. Мэдэгма, сл. Гымаа Мэдэгма ДоржиеваЗдесь можно прочитать текст песни Залуушуул муз. Мэдэгма, сл. Гымаа - Мэдэгма Доржиева. Стихи и песня онлайн.

Автор: Мэдэгма Доржиева

Название песни: Залуушуул (муз. Мэдэгма, сл. Гымаа)

Текст просмотрен: 864


Другие песни исполнителя Мэдэгма Доржиева


Текст песни:

Шэнэ уеын эршэтэ залуушуул
Шилдэг сагай энхэ заяатай байнабди
Хурдан hуршэ хусэл зоригтой
Хугжэжэ урагшаа дабшан ябанабди

Алхама сэгнэн бэйдалаа ургэжэ
Арюухан уялга дуургэжэ байнабди
Абын захяа хододоо hанажа
Энэрхы зурхэндоо шэгнэн ябанабди

Залуушуул ерыт hэй
Залуушуул ерэт харуулыт
Залуу уеын заяа заляа бадаруулыт

Турэл hайхан нютаг hэй
Ургэн ургэн ябаял
Залуу залуу наhан
Зоригтой ябаял

Эхэ hайхан нютаг
Эрьен эрьен ябаял
Залуу залуу наhан
Замдаа сэхэ ябаял

Алхама сэгнэн бэйдалаа ургэжэ
Арюухан уялга дуургэжэ байнабди
Абын захяа хододоо hанажа
Энэрхы зурхэндоо шэгнэн ябанабди
Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: